เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจด้วยหลัก 5 ประการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO)


17-พย-66 นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส โดยการล้างตลาดสดเทศบาล ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจด้วยหลัก 5 ประการ ขององค์กรอนามัยโลก WHO

2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19