เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการ


"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้นายอัศนีย์ สังขศิลา และนายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จิตอาสา เทศบาลฯ เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการ

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07