เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


กิจกรรม MOI WASTE BANK WEEK


วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนิน การจัดงาน Moi waste bank week มหาดไทย ประกาศผลสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคาร โดยการขับเคลื่อนธนาคารขยะ รับซื้อขยะรีไซเคิลให้กับสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลตำบลวาปีปทุม และเผยแพร่ความรู้ กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะต้นทาง

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07