เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


รับมอบ นวัตกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ จาก วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม


03-03-64 นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล รับมอบ นวัตกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ จาก วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เพื่อใช้ในการปรับสมถรรถภาพ แก่ ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้มีอายุยืน เพื่อใช้ในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07