เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ออกปฏิบัติการตรวจวัดอุณหภูมิ แบบปูพรมเต็มพื้นที่ตามนโยบายผู้ว่าราชการ


นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ได้มอบหมายแบ่งสายการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานลูกจ้างเทศบาลรับผิดชอบแต่ละชุมชน ออกปฏิบัติการตรวจวัดอุณหภูมิร่วมกับ อสม./ท้องที่/ผู้นำชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน แบบปูพรมเต็มพื้นที่ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในการปฏิบัติงานเชิงรุกการจัดการพื้นที่พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในกันป้องกันโควิด-19 และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการฉีดวัคซีน

 

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07