เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ประชาคมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564


เทศบาลตำบลวาปีปทุม  ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชาคมการจัดทำแผนชุมชน  ประจำปี  2564  ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลวาปีปทุม  เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน  โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา  ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ  อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมกันลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชน  ทั้ง  7  ชุมชน

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07