เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19


ที่โรงพยาบาลวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม นำ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ภายในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน พร้อมเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาล และชาวอำเภอวาปีปทุม ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07