เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม


ที่ วัดโสมนัสประดิษฐ์ คณะผู้บริหาร/ประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล/ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง/คณะกรรมการชุมชน และจิตอาสา ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ทุกวันพระใหญ่ตลอดห้วงเข้าพรรษา ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัดภายในเขตเทศบาล

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07