เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการอุดหนุ


วันที่ 7 กันยายน 2564 นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม นำคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน ดำเนินโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน ตามลำดับ เพราะชาววาปีปทุมไม่ทอดทิ้งกัน ฮักแพงแบ่งปัน
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07