เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนฉุกเฉิน ปี 2564


วันนี้เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนฉุกเฉิน ปี 2564 โดยมี นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ พร้อมผู้เข้าร่วมอบรม คือ คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการและคณะทำงานประจำศูนย์ฯ และกู้ภัยวาปีปทุม การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ทั้ง 2 ท่าน คือ 1.นางกัญจิรา ฝอยทอง (พยาบาลควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลวาปีปทุม) 2.นายยงยุทธ คำอาจ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม ให้การอบรม
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07