เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


หน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19


วันนี้เวลา 10.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวาปีปทุม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลวาปีปทุม ดำเนินการฉีดวัคซีน Sinopharm เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม **และขอขอบคุณร้านย่งเฮงที่สนับสนุนน้ำดื่มให้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนและ รพ.สนามเทศบาลตำบลวาปีปทุม จำนวน 50 แพค
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07