เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


หน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนในการต่อสัญญาเช่าแท่น


เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการต่อสัญญาแท่นแก่ผู้เช่าแท่น และเพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเป็นไปตามยอดประมาณการที่กำหนด ฝ่ายพัฒนารายได้กองคลัง เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงออกให้บริการประชาชนในการจัดทำสัญญานอกสถานที่ ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม (หลังใหม่)
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07