เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2564


14 ก.ย.-64 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10) นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม รองนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เข้าร่วมโครงการองค์กรคุณธรรม โดยการ ถวายเพล และถวายปัจจัย ในห้วงเข้าพรรษา (ทุกวันพระ) ณ วัดศรีชุมพล ชุมชนหนองคู

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07