เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


พิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ตา ตลาดสด (หลังใหม่)


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.09 น. ที่บริเวณตลาดสดเทศบาล นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน จัดพิธีบูชา บวงสรวงศาลเจ้าปู่ตา ตลาดสด (หลังใหม่) เพื่อให้ประชาชนชาวเทศบาลตำบลวาปีปทุม ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเกิดความสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษ และสักการะบูชา เพื่อความสิริมงคล
2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19