เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 โดยมี นายสง่า ศิลารัตน์ ประธานกองทุนฯ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้ ให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวาปีปทุม ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 7-20 ปี จำนวน 158 ทุน ทุนละ 200 บาท
2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19