เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ปิดศูนย์กักคอยวัศรีชุมพล


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่ ศูนย์กักคอยฯ (วัดศรีชุมพล ชุมชนหนองคู) นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ผู้นำชุมชน คณะกรรมการประจำศูนย์กักคอย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยม ศูนย์กักคอยฯ ซึ่งได้ทำการปิดชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลังจำนวนผู้กักตัว ได้กักตัวครบกำหนดทั้งหมด ซึ่งศูนย์กักคอยฯวัดศรีชุมพล ชุมชนหนองคู มีทีมอำนวยความสะดวกประจำศูนย์ฯ เข้าเวรยาม ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้เปิดใช้งานจำนวน 31 เตียง เตียงชาย 15 เตียง และเตียงหญิง 13 เตียง ห้องรวมครอบครัว 3 ห้อง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 รองรับสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ระลอก เมษายน เรื่อยมาจนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ที่ผู้กักตัวออกจากพื้นที่ศูนย์กักคอยวัดศรีชุมพล (ชุมชนหนองคู) รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 85 วัน ดูแลผู้กักตัวทั้งหมด 48 คน ซึ่งทั้งหมดกักตัวครบตามกำหนดแล้วทุกคน
2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19