เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง