เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง