เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ