เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 - 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 - 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ