เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ