เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวาปีปทุม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม (ตามแบบ ผ.ถ.๑/๑) และ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม (ตามแบบ ส.ถ.๑/๑) ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔    เอกสารประกอบ

ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวาปีปทุม
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ