เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน


อธิบายวิเคราะห์งบการเงินและเก็บข้อมูล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

อธิบายวิเคราะห์งบการเงินและเก็บข้อมูล
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ