เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ