เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งบริหารฟ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร

    เอกสารประกอบ

ประกาศเรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งบริหารฟ
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง