เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ