เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชวน ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญชวน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ภายในเขตเทศบาล ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการฯเทศบาลตำบลวาปีปทุม โทร:043-799-402 ต่อ 106 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลา ราชการ    เอกสารประกอบ

ขอเชิญชวน ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ