เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องการให้เช่าแท่นวางขายของในตลาดสดเทศบาล

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องการให้เช่าแท่นวางขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม สามารถยื่นคำร้องขอจองเช่าแท่นได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลวาปีปทุม ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4-8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ รายละเอียดตามประกาศนี้ ฝ่ายพัฒนารายได้กองคลัง โทร:043-799-402 ต่อ 109    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องการให้เช่าแท่นวางขายของในตลาดสดเทศบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ