เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเลือกสรร

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเลือกสรร

    เอกสารประกอบ

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเลือกสรร
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง