เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการสอบคัดเลือกสรรพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานบริหาร สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารทั่วไป6)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกสรรพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานบริหาร สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารทั่วไป6)

    เอกสารประกอบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกสรรพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานบริหาร สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารทั่วไป6)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง