เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างลประโยชนืส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลวาปีปทุม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างลประโยชนืส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลวาปีปทุม
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ