เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


มาตรการการสร้างจิตใต้สำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนืสาธารณะของเทศบาลตำบลวาปีปทุม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการการสร้างจิตใต้สำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนืสาธารณะของเทศบาลตำบลวาปีปทุม
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ