เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงพักกลางวัน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงพักกลางวัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ