เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญรักษาราชการในตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญรักษาราชการในตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ