เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


บันทึกข้อความ เรื่องแต่งตั้งให้รองปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกข้อความ เรื่องแต่งตั้งให้รองปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ