เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ