เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง นโยบาย สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรม การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เรื่อง นโยบาย สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรม การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ