เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ