เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นจากประชาชน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นจากประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ