เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ