เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


การต่อสัญญาเช่าที่วางขายของในตลาดสด ข้างศาลเจ้าปู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การต่อสัญญาเช่าที่วางขายของในตลาดสด ข้างศาลเจ้าปู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ