เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ