เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ