เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ