เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานการลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ