เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็กและเยาวชน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม


วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็กและเยาวชน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (กีฬาสีภายในโรงเรียน) พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ อีกทั้งมอบเงินสนับสนุนงบประมาณฯ
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-04
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-19
2022-07-12
2022-07-07