เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็กและเยาวชน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม


วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็กและเยาวชน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (กีฬาสีภายในโรงเรียน) พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ อีกทั้งมอบเงินสนับสนุนงบประมาณฯ
2021-12-30
2021-12-29
2021-12-29
2021-12-24
2021-12-05
2021-12-03
2021-11-26
2021-11-25
2021-11-12
2021-11-10