เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 

 


  โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2566
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง และส่งเสริ...
  โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
  โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2566
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
พิธีมอบธงครอบครัวต้นแบบคุณธรรม เทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปี พ.ศ.2565
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เหตุการณ์จำลอง

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้