เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 

 

 

 


  การประกาศเจตนารมณ์ชุมชนเข้มแข็ง ตามนโยบายกระทรวงมห...
  โครงการกิจกรรมคนพิการในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
  ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลวาปีปทุม...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
พิธีมอบธงครอบครัวต้นแบบคุณธรรม เทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปี พ.ศ.2565
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เหตุการณ์จำลอง

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้