เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 


  วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายชัชวาล ปทานนท์ นายอำเภอว...
   
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร ...
   
  วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายชัชวาล ปทานนท์ นายอำเภอ...
   
  วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ป...
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
ประวัติความเป็นมาอำเภอวาปีปทุม (Wapipathum History)
อุบัติเหตุลดลง ชุมชนท้องถิ่นทำได้ วาปี ถนนดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้