เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2564
   

14 ก.ย.-64 (...

  พิธีเปิดโครงการเทศบาลปันสุขอิ่มใจ ช่วยเหลือผู้สูงอ...
   

วันที่ 14 กั...

  โครงการเทศบาลปันสุขอิ่มใจ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อย...
   

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาสเทศบา...

  ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ จุดฉีดวัคซีน ของกลุ่ม 608
   

วันนี้เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมอำเภอวาปีปทุม นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นาย...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เหตุการณ์จำลอง
ประวัติความเป็นมาอำเภอวาปีปทุม (Wapipathum History)

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้