เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]69
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]67
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ปี2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]68
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 2 ปี2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]71
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]70
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2 ปี2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]69
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]173
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม ครั้งแรก ประจำปี2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]170
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]175
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]176
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]174
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]173
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]183
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]180
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3//2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]174
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]181
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้ง1/2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]180
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]175
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]179
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2561 [ 27 ก.พ. 2562 ]186
 
หน้า 1|2