เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
งานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปี หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]33
2 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องใช้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]28
3 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 18 ต.ค. 2565 ]31
4 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 28 ก.ย. 2565 ]42
5 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 28 ก.ย. 2565 ]44
6 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]42
7 ขอแจ้งเวียนและเผยแพร่ปรับปรุงแผนตรวจสอบ [ 20 ก.ย. 2564 ]214
8 ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]176
9 เผยแพร่นโยบายการตรวจสอบภายใน [ 20 ก.ย. 2564 ]176
10 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]184