เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน


วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลฯ นายโชคชัย นันตลาด ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดโครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และจิตอาสาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโดยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย สวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งเทศบาลฯได้มีการจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติเบื้องต้นประจำชุมชน (ด่านชุมชม) บริการพี่น้อง ประชาชน ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565 ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ลดลง
2021-12-30
2021-12-29
2021-12-29
2021-12-24
2021-12-05
2021-12-03
2021-11-26
2021-11-25
2021-11-12
2021-11-10